Tjänster hos Accountie AB

Läs mer om vårt erbjudande och tjänsterna vi tillhandahåller.

Bokslut & Bokföring

Få insikt och översikt över ditt företags ekonomiska läge

Accounties bokslutstjänst ger ditt företag en komplett översikt över dess ekonomiska situation. Vi hjälper dig att sammanställa och analysera företagets finansiella transaktioner under en given period, vilket ger dig insikter om företagets resultat, tillgångar och skulder. Våra erfarna revisorer och ekonomiska experter säkerställer att ditt bokslut uppfyller alla lagstadgade krav och redovisningsstandarder. Med Accounties bokslutstjänst kan du fokusera på att driva ditt företag medan vi tar hand om den finansiella rapporteringen.

Bokslutsarbete inkluderar bokslut, årsredovisning och inkomstdeklaration. Vi hjälper dig med de delar du önskar hjälp med, vare sig det enbart är en eller alla delar. Anlitar du oss för bokslutsarbete kommer vi givetvis utföra hela arbetet från start till slut, vi ansvarar för hela processen.

Rådgivning & Handledning

Skräddarsydda strategier för att maximera företagets framgång

Accounties företagsrådgivningstjänst är utformad för att hjälpa företag att uppnå sina mål och maximera sin ekonomiska framgång. Våra erfarna rådgivare erbjuder skräddarsydda lösningar och strategier som är anpassade efter ditt företags specifika behov och utmaningar. Vi kan hjälpa dig med allt från att utveckla affärsplaner och budgetar till att optimera din verksamhet och minska kostnader. Med Accounties företagsrådgivning får du expertstöd och insikter som kan hjälpa ditt företag att växa och blomstra.

Redovisning

Tillförlitlig och korrekt redovisning för en stark ekonomisk grund

Accounties redovisningstjänst är avsedd att ge dig en pålitlig och korrekt redovisning av ditt företags ekonomiska transaktioner. Vi använder moderna redovisningssystem och metoder för att säkerställa att din redovisning är i enlighet med gällande redovisningsstandarder och regelverk. Våra redovisningsexperter hanterar allt från att upprätta årsbokslut till att rapportera till myndigheter och skatteverk. Med Accounties redovisningstjänst kan du vara trygg med att din ekonomi är i säkra händer.

Löneadministration

Effektiv hantering av personalens löner och relaterade uppgifter

Accounties löneadministrationstjänst underlättar hanteringen av din personals löner och relaterade arbetsuppgifter. Vi tar hand om allt från att beräkna löner och skatter till att upprätta lönespecifikationer och hantera försäkringar och sociala avgifter. Våra löneadministratörer är väl insatta i lagstiftning och avtal inom löneområdet och ser till att du följer alla regler och krav. Med Accounties löneadministration kan du säkerställa att dina anställda får korrekta och rättvisa löner, samtidigt som du sparar tid och resurser.

Låt oss hjälpa dig med företagets löneadministration. Löneadministrationen har tendens att ta lång tid, speciellt om du har många anställda. Genom vår hjälp kan du lägga din värdefulla tid på andra saker, medan vi tar hand om allt vad gäller din och dina anställdas löner.

Söker du ekonomisk rådgivning?

Ring Accountie